Creus que la filosofia ha de ser una assignatura obligatòria a Batxillerat?

En els exàmens de Filosofia, sempre hi ha un exercici que consisteix a fer una argumentació. En el primer parcial d’aquesta assignatura la pregunta per argumentar va ser la següent: Creus que l’assignatura de Filosofia hauria de ser obligatòria a Batxillerat?

A l’hora d’entregar la correcció dels exàmens de 1r C, la professora, Marta Pomés, va destacar las argumentacions d’alguns alumnes, deixem les que més van sobresortir:

Al Batxillerat tenim moltes assignatures, així que, com podríem dir quines haurien de ser obligatòries i quines no? Algunes es veuen clarament com l’anglès o la química, ja que segur que en un futur tots necessitem l’anglès, en canvi, la química depèn del que puguis fer.

Per l’altra banda, n’hi ha d’altres com la filosofia que probablement no la utilitzarem en un futur, però encara això, ens aporta molt en quant a la nostra capacitat crítica i el nostre pensament, ja que ens fa veure què és la raó o el ser crític a més ens fa aprendre a justificar i argumentar. Per això, crec que malgrat no ens calgui en la majoria de carreres, ens aporta molt com a persones i per això sí que ha de ser una assignatura obligatòria. A més, potser no utilitzarem la filosofia en si, però sí que utilitzarem moltes de les eines que ens ensenya no només per als estudis o treballs, sinó que les aplicarem a la nostra vida, ja que capacitats com qüestionar-se les coses o ser crític amb el que ens trobem és molt útil i ens ajuda a tenir el nostre propi pensament.

Marta de León

Des del meu punt de vista sí que ha de ser obligatòria ja que el que s’aprèn a filosofia no es pot aprendre a cap lloc més. Ja no només serveix per aprendre’n la història, conèixer grans filòsofs,…. Sinó que et dona i t’aporta una visió molt més ampla del mon i de la vida. Jo sempre critico que hi ha assignatures que per a la vida diària no serveixen de res i quan les estudies te n’oblides al cap de molt poc temps. Doncs bé, la filosofia és una matèria que serveix constantment per al teu dia a dia i pot ser aplicada en qualsevol situació.

Ja estiguis discutint amb algú sobre política, esport o qualsevol altra cosa o llegeixis o vegis algun fet inusual, la filosofia et dona la capacitat d’argumentar i de no tancar-te a veure el que vols veure i el que t’interessa o a escoltar el que t’interessa. Crec que és necessària especialment per a adolescents ja que estan en una època en què els costa veure altres punts de vista i tenen molts dubtes. La filosofia els pot ajudar a no tancar-se i obrir-se a donar les seves propostes i opinions sense por i a respectar les opinions i els pensaments se la resta. Per acabar, m’agradaria dir que quan vaig veure que havia d’estudiar filosofia vaig imaginar-me-la com una assignatura per a bojos i científics, però a mesura que va transcorrent  el temps m’estic adonant  que és l’assignatura que més em serveix per millorar. No només com a alumne, sinó sobretot com a persona.

Jan Serramalera

Blanca Mas de Xaxàs

Anuncios