Entrevista a Joaquim Trias Folch, dissenyador gràfic

El dia 17 d’octubre va venir a l’escola un dissenyador gràfic, Quim Trias, a ajudar-nos amb el nostre treball de recerca. Ens va donar moltes idees pel que fa la part gràfica de la revista. Vam trobar molt interessant el seu treball i vam decidir  fer-li una entrevista:

1.- Què fa un dissenyador gràfic?

El dissenyador gràfic professional s’ocupa bàsicament d’elaborar missatges visuals per a un emissor que desitja transmetre quelcom a un receptor. Ho fa amb composicions gràfiques en  què combina tipografia, color, imatges, icones i altres recursos gràfics.

2.- En quin moment i per què vas decidir estudiar disseny gràfic?

Als 17 anys vaig decidir estudiar disseny gràfic per motius diversos: m’agradava molt dibuixar, m’atreia moltíssim la capacitat de comunicació del llenguatge gràfic i coneixia la professió per antecedents familiars propers.

3.- En què consisteix exactament la teva feina, és a dir, de quina àrea de disseny t’ocupes?

Podríem dir que estic especialitzat en imatge corporativa, packaging, publicacions i senyalització.

4.- Què és el que més t’agrada dissenyar?

Naturalment, els projectes de disseny que preveuen múltiples suports i mitjans d’aplicació són sempre molt atractius, però un projecte senzill i d’abast limitat també pot ser-ho, ja sigui per l’ originalitat, el  destinatari o els recursos gràfics que demana, per exemple. No tinc preferències, la veritat.
5.- A l’hora de dissenyar, segueixes algun tipus de pauta o en cada projecte t’organitzes diferent?

Per arribar a solucions vàlides s’ha de treballar amb mètode i rigor. En rebre l’encàrrec del client s’han d’analitzar els motius, els condicionants, l‘oportunitat i els objectius. També cal conèixer a qui s’adreça, les seves característiques, codis i preferències. I endinsar-se en allò que s’ha de comunicar per expressar-ho amb originalitat i claredat, sempre  preservant la funcionalitat. Aquestes premisses s’han de tenir presents per tal d’avaluar en tot moment les solucions gràfiques que s’investiguen i es desenvolupen en la realització formal del projecte. Dissenyar amb aquest mètode permet argumentar la proposta final i evitar els judicis subjectius com ara el “m’agrada” i el “no m’agrada”.

6.- Quin és el projecte que t’ha donat més feina? En quin has gaudit més?

Porto moltíssims anys dissenyant el packaging de totes les gammes de producte Dodot ( higiene infantil ) i segur que és aquell a què més hores he dedicat. I en gaudeixo molt, especialment pel grau de complicitat i d’exigència que s’ha establert entre el client i el meu equip.
7.- És important la fotografia per a un dissenyador gràfic? I la creativitat?

Fotografia, il·lustració, tipografia, icones, pictogrames, etc són alguns dels recursos que tenim a l’abast. Utilitzarem uns  o altres en funció de les necessitats comunicatives. Entenc per creativitat la capacitat d’expressar de manera original i inequívoca allò que es vol transmetre. En definitiva, és el factor que fa més interessant el disseny.
8.- Has participat alguna vegada en un projecte de marca coneguda?

En els més de 30 anys d’exercici professional, he tingut ocasió de dissenyar les imatges corporatives de “Medi Ambient” de la Generalitat i dels Parcs Naturals de Catalunya, el packaging de Nocilla, Aftersun, Lactovit i Dodot, les publicacions “Quaderns de Tecnologia” i “Revista Medi Ambient”, diverses col·leccions de llibres, i la senyalització del LGAI i de la “Ruta de les Aigües”, entre molts altres.
9.- Què han suposat les noves tecnologies en el món del disseny?

Les noves tecnologies han canviat radicalment l’exercici professional, deixant de banda el component artesanal tradicional i posant a l’abast eines i mitjans que ens permeten arribar amb gran agilitat a moltes solucions diferents.  Han significat un gran avanç per als professionals, però, malauradament, fer-ne ús sense la formació i els coneixements adequats, generen intrusisme professional i esdevenen una font inesgotable de dissenys de baixíssim nivell gràfic, estètic i comunicatiu.
10.- Disseny i ètica, tot està permès?

L’actitud és el més important. No es pot considerar un bon disseny aquell que no correspon en la mesura del que sigui possible al client, als projecte i al públic destinatari reals i concrets.  El dissenyador treballa per a configurar una imatge que identifiqui empreses, entitats, productes o accions sempre d’acord amb les seves característiques diferencials.

9 de novembre de 2017 

Blanca Ortuño

Anuncios