Benvinguts a la nova revista del Sagrat Cor Sarrià

La revista de Batxillerat, Què hi dius? us dona la benvinguda a aquest curs en format digital, amb la il·lusió de fer-la més visible i de poder actualitzar-la més regularment.

La Nostra Revista no és només un vehicle de comunicació en què compartim les activitats més rellevants de Batxillerat, sinó que volem que sigui un espai on compartir desitjos i inquietuds. És per això que una de les seccions serà ‘Orientació professional i futur’ on exposarem temes relatius als estudis universitaris i al futur professional.

La secció ‘El nostre món’ serà fonamental, ja que no podem acabar la nostra formació a l’escola sense estar informats i haver-nos plantejat  els aspectes més importants de la realitat en què vivim.

Òbviament volem que la Revista de batxillerat sigui un espai que apropi els lectors al col·legi i comuniqui les activitats, projectes i ideals que el defineixen. És per això que també tenim les seccions ‘La nostra escola’ i ‘Curiositats’ que li conferiran un to alegre i distès.

Per acabar, ‘El dia a dia’ és un dels grans reptes d’aquesta publicació, ja que volem compartir el dia a dia de Batxillerat, és a dir, donar a conèixer els treballs, visites, projectes, redaccions i excursions que anirem fent en cadascuna de les diferents assignatures.

Us animem a seguir-nos i formar part d’aquest projecte, ja que estem segurs que únicament amb les vostres aportacions aconseguirem que Què hi dius? sigui l’autèntica veu del nostre Batxillerat.

—————————————————————————

La revista de Bachillerato, Qué hi dius? os da la bienvenida este curso en formato digital, con la ilusión de hacerla más visible y de  actualizarla con mayor regularidad.

Nuestra Revista no solo es un vehículo de comunicación en el que compartimos las actividades más relevantes del Bachillerato, sino un lugar donde podemos expresar nuestros deseos y nuestras inquietudes. Así, una de las secciones será ‘Orientación profesional y futuro’ donde expondremos aquellos temas relativos a nuestras carreras universitarias y nuestro  futuro profesional.

La sección ‘Nuestro mundo’, será  fundamental, pues no podemos acabar el colegio sin habernos informado y planteado los aspectos más importantes de la realidad en la que vivimos.

Por supuesto queremos que nuestra Revista sea un lugar que acerque a nuestros seguidores al colegio y comunique las actividades, proyectos y los ideales que lo configuran. Para eso tenemos también la sección de ‘Nuestro colegio’ que junto con las sección de ‘Curiosidades’ le dará un tono alegre y distraído.

Por último, ‘Día a día’ es  uno de nuestros grandes retos, pues queremos  compartir el día a día del Bachillerato, es decir, dar a conocer los trabajos, visitas, proyectos, redacciones y excursiones  que realizamos en cada una de las asignaturas.

Os animamos a ir siguiéndonos y a formar parte de nuestro  proyecto , pues estamos convencidos que solo desde vuestras apreciaciones lograremos que Què hi dius? sea la auténtica voz de nuestro Bachillerato.

 

Anuncios